top of page

Disclaimer

Deze website wordt geëxploiteerd door Leigraaf Motoren, Keizersveld 71B 5803AP Venray. De informatie op www.leigraafmotoren.nl is met de uiterste zorg samengesteld. Leigraaf Motoren tracht de informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden. Er kunnen geen rechten aan deze website ontleend worden. Tarieven en voorwaarden kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Leigraaf Motoren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen op www.leigraafmotoren.nl. Wijzingen en correcties zijn voorbehouden. Komt u op deze website informatie tegen welke volgens u niet correct is, dan verzoeken wij u vriendelijk dit aan ons te melden middels het contactformulier op onze website. Wanneer u informatie aantreft waarop copyright van derden rust vragen wij u dit aan ons te melden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan de Leigraaf Motoren of aan zijn licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden

Leigraaf Motoren is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

Privacy

Wanneer u deze website bezoekt, worden van u geen andere gegevens vastgelegd, dan die gebruikt worden voor statistische doeleinden. Maakt u gebruik van het contactformulier op de contactpagina, dan worden de door u daar verstrekte gegevens enkel gebruikt om u zo goed mogelijk antwoord te geven. Evenmin zullen ze worden gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld om informatie over u te verzamelen of u ongevraagd informatie toe te zenden.

bottom of page